Statutaire gegevens

 

  • Als lid kan tot de vereniging toetreden ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon, die  door de raad van bestuur als zodanig wordt toegelaten.
  • De raad van bestuur beslist zonder verhaal over de aanvaarding van de nieuwe leden.
  • Een lid is onvoorwaardelijk akkoord met de statuten.
  • Het jaarlijks lidgeld bedraagt: € 40
  • Gebruik Materiaal: vest/broek/wapen: 15€ Jaarbasis
  • Overschrijven op het bankrekeningnummer:

 

IBAN: BE17 7340 1820 8121

BIC: KREDBEBB734-0182081-21

 

 Ereleden : € 50

 Sympathiserende leden : € 12.50

 

 

 

 

Inschrijvingsformulier

Huishoudelijk reglement

Schuttersvereniging Het Loodje vzw. Vaaltweg 10 3020 Herent

Mailadres