Vereist

Vereist

Formulier verzenden...

Er is een fout opgetreden in de server.

Formulier ontvangen.

Vereist

Vereist

Vereist

Vereist

Vereist

Vereist

 

Een lid is onvoorwaardelijk akkoord met de statuten, reglementen en privacy verklaringen

 

Korte privacy verklaring

 

Privacy verklaring - Ledenwerving

 

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door
Schuttersvereniging Het Loodje vzw, Vaaltweg 10 ; 3020 Herent,
hetloodje@telenet.be


voor ledenbeheer en organisatie van activiteiten op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw aanvraag voor lidmaatschap en voor direct marketing (om u op de hoogte te houden van onze activiteiten) op basis van ons gerechtvaardigd belang om sport aan te bieden.

 

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing , volstaat het ons dat mee te delen op hetloodje@telenet.be

 

 Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen.

 

Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op vlak van verwerking van persoonsgegevens vindt u op volgende pagina

 

SV Het Loodje vzw

Schuttersvereniging Het Loodje vzw. Vaaltweg 10 3020 Herent
0881.212.732
RPR Leuven, afdeling Leuven

 

Mailadres